Zmiana prelegenta – Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Uprzejmie informujemy o zmianie prelegenta, który wystąpi podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, odbywającego się w Planetarium Wenus. Zapraszamy na otwarty wykład dr hab. Doroty Gondek – Rosińskiej, prof. UZ, pt. „Fale grawitacyjne – co to jest?” – 12 września o godz. 19:00.

 

Dwa lata temu po raz pierwszy detektory LIGO znajdujące się w Stanach Zjednoczonych zarejestrowały fale grawitacyjne, których istnienie zostało przewidziane przez Ogólną Teorię Względności Alberta Einsteina. Zaobserwowano zlewanie się dwóch czarnych dziur i powstanie jednej wirującej masywnej czarnej dziury. Było to najbardziej energetyczne wydarzenie kiedykolwiek zaobserwowane na Ziemi. Do tej pory zarejestrowano jeszcze kilka takich zdarzeń, a poszukiwania sygnałów także z innych źródeł fal grawitacyjnych w danych z detektorów LIGO i europejskiego Virgo trwają. Wykład ma na celu wytłumaczenie czym są fale grawitacyjne, czym różnią się od innych rodzajów fal, jak oddziałują z materią, dlaczego tak trudno było je zarejestrować oraz dlaczego pierwszymi obiektami zaobserwowanymi były krążące wokół siebie, a następnie łączące się dwie czarne dziury. Prof. UZ Dorota Rosińska opowie również o najnowszych odkryciach, o kosmicznych źródłach fal grawitacyjnych, o tym czego możemy dowiedzieć się o Wszechświecie dzięki promieniowaniu grawitacyjnemu i o udziale polskich uczonych w obecnych i przyszłych obserwacjach fal grawitacyjnych.

 

Udostępnij: