Wojewódzki konkurs astronomiczny „Odkryjmy tajemnice Wszechświata”

Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze oraz Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus ogłaszają konkurs na pracę wykonaną metodą projektu o tematyce astronomicznej.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół województwa lubuskiego i nie tylko.

Konkurs ma na celu:

  • popularyzacje wiedzy astronomicznej, pobudzenie zainteresowań naukami ścisłymi;
  • zainspirowanie do samodzielnej, twórczej pracy;
  • kształtowanie umiejętności prezentacji własnej pracy;
  • rozwijanie komunikacji interpersonalnej;
  • wyłonienie nowych talentów;
  • zainteresowanie dorosłych twórczą ekspresją młodzieży,
  • wykorzystanie wyróżnionych prac jako pomocy edukacyjnych do celów dydaktycznych;
  • zawiązanie współpracy pomiędzy szkołami w mieście i ich promocję.

Tegoroczny konkurs odbędzie się w Centrum Nauki Keplera  –  Planetarium Wenus w Zielonej Górze.

Przygotowaliśmy wspaniałe atrakcje w postaci możliwości zwiedzenia Centrum Nauki Keplera – planetarium Wenus, udział w pokazie, a nagrodami głównymi
teleskopy astronomiczne!!!

Informacje dotyczące konkursu udzielane są mailowa: konkurs_astronomiczny@interia.pl*

Organizatorzy:

prof. dr hab. George I. Melikidze

prof. dr hab. Andrzej Maciejewski

mgr Bożena Bogucka

mgr Dariusz Madaj

mgr inż. Sylwia Hajdasz – koordynator konkursu

mgr Izabela Sadurska – konsultant do spraw konkursu

mgr Maciej Wiśniewski – konsultant do spraw konkursu

*w sprawach związanych z konkursem prosimy nie dzwonić do Instytutu Astronomii i Planetarium Wenus, a kontaktować się mailowo z koordynatorem konkursu: konkurs_astronomiczny@interia.pl

Regulamin konkursu 2019

Udostępnij: