CENNIK PLANETARIUM OD 1.07.2023

 Rodzaj pokazu/biletu2D3D
Bilet normalny25 PLN30 PLN
Bilet ulgowy20 PLN25 PLN
Bilet zbiorowy15 PLN20 PLN
Bilet „Zgrana Rodzina”15 PLN20 PLN
Bilet „ZGrani Zielonogórzanie 50+”15 PLN20 PLN

Rodzaje biletów

  1. Bilet normalny – przysługuje osobie dorosłej,
  2. Bilet ulgowy – przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (tj. legitymacja studencka, doktorancka, dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek), osobom niepełnosprawnym z ustalonym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentu ze zdjęciem lub aktualnej legitymacji osoby niepełnosprawnej). W przypadku osób niepełnosprawnych, zaliczonych orzeczeniem do znacznego stopnia niepełnosprawności, nabycie biletu upoważnia do wejścia na seans z opiekunem osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem, że osoba niepełnosprawna, planująca wejście z opiekunem, zobowiązana jest przy zakupie biletu, zgłosić w kasie, iż wraz z nią obecny jest opiekun, okazać dokument potwierdzający zaliczenie tej osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz nabyć bilet za 1 zł dla opiekuna,
  3. Bilet zbiorowy – w przypadku zorganizowanej grupy dzieci, młodzieży oraz dorosłych, liczącej co najmniej 15 osób, opiekun nabywa bilet wstępu na seans ze zniżką za kwotę 1 zł;
  4. Bilet „Zgrana Rodzina” – dla osób posiadających Kartę Zgranej Rodziny zniżka na bilet przyznawana jest po okazaniu ważnej Karty,
  5. Bilet „ZGrani Zielonogórzanie 50+” – dla osób posiadających Kartę ZGrani Zielonogórzanie 50+ zniżka na bilet przyznawana jest po okazaniu ważnej Karty.