Konkurs CanSat 2022

Poszukujemy 6 osób, które podejmą próbę startu w VII polskiej edycji międzynarodowego
konkursu CanSats in Europe, organizowanego przez oddział Europejskiego Biura Edukacji Kosmicznej –
ESERO Polska, powołanego do życia przez Europejską Agencję Kosmiczną. Partnerem projektu w naszym
kraju jest firma Boeing. Chcemy, aby poszły One w ślady naszego Zespołu CANcanFly, który w Finale V.
polskiej edycji konkursu CanSat zajął wysokie III miejsce!

 

Konkurs polega na zaprojektowaniu oraz zbudowaniu minisatelity wielkości puszki po napoju o
objętości 330 ml, wypełnionego elektroniką, który zrzucony z dużej wysokości ma pobierać dane, służące
w kolejnym kroku zrealizowaniu założeń dwóch misji – tzw. podstawowej – jednakowej dla wszystkich
zespołów oraz dodatkowej, którą każda drużyna opracowuje sama.

 

Największym wyzwaniem dla uczniów budujących takie urządzenie jest zmieszczenie w nim
wszystkich podstawowych systemów składających się na prawdziwego satelitę – zasilania, modułu
komunikacji oraz komputera pokładowego. Dane, jakie zbierają CanSaty bywają różne – od ciśnienia
atmosferycznego i temperatury powietrza, przez telemetrię i fotografie, po poziom promieniowania
jonizującego.

 

CanSat to jedno z najbardziej ambitnych wyzwań stojących przed młodymi ludźmi. Muszą nie
tylko stworzyć Zespół, a tym samym nauczyć się m.in. współpracy, ale także poszukiwać sponsorów czy
też promować swoje działania w lokalnym środowisku. Zobligowani są dodatkowo do przygotowania
trzech raportów – Preliminary, Critical, Final Design Review – prezentujących postępy własnej misji, które
w całości powstają w języku angielskim.

 

27 września br. ESERO Polska poinformuje 25 Zespołów o zakwalifikowaniu się do VII polskiej
edycji Konkursu. Jego Finał planowany jest na kwiecień 2022 roku. Drużyna, która go wygra, zostanie
automatycznie zakwalifikowana na Finały Europejskie, które odbędą się w jednym z krajów
członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej.

 

Jeśli chcesz razem z nami zmierzyć się z tym wyzwaniem, nauczyć się setek nowych umiejętności,
których nie nauczyłbyś się na co dzień w szkole, masz między 14 a 19 lat, zgłoś się do nas!!!
Na zgłoszenia wszystkich chętnych czekamy do poniedziałku, 06.09.2021 do 23:59:59.

KwestionariuszCanSat2022
Prosimy o przesłanie wypełnionego kwestionariusza na adres: konkursy@centrumnaukikeplera.pl.

 

Ze wszystkich przesłanych zgłoszeń wybierzemy 12 osób, które zaprosimy na spotkanie do
Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus. Z tych 12 osób wyłonimy ostatecznie 6, które stworzą
drużynę, nad którą będziemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Fizyki SNaFi sprawowali
patronat. Następnie drużyna ta przygotuje wstępny projekt swojego CanSata, który w kolejnym kroku
prześlemy zgłoszenie do ESERO Polska i… mamy nadzieję, że otrzymamy możliwość jego zrealizowania.
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego z nami pod adresem:
konkursy@centrumnaukikeplera.pl.
Więcej informacji o Konkursie można znaleźć na stronie projektu.

Udostępnij: