Czwartkowe Spotkania z Nauką – Promieniowanie i promieniotwórczość

Na kolejne wystąpienie w ramach Czwartkowych Spotkań z Nauką zapraszamy już 7 kwietnia 2022 r. o godzinie 18.00. Tym razem prelegentem będzie dr hab. Leszek Błaszkiewicz, prof. UWM. 


Promieniowanie jonizujące może być bardzo niebezpieczne dla żywych organizmów, choć jest stosowane w naszym otoczeniu w zastosowaniach medycznych przemysłowych i naukowych. Co za tym idzie możemy mieć kontrolowany lub zupełnie przypadkowy kontakt ze źródłami takiego rodzaju promieniowania. Z punktu
widzenia fizyki może być to związane z procesami zachodzącymi w jadrach atomowych (promieniowanie elektromagnetyczne gamma oraz czaski beta, alfa i neutrina) oraz promieniowanie X (rentgenowskie). Promieniowanie alfa, beta i gamma związane jest z istnieniem materiałów promieniotwórczych, zaś promieniowanie X możemy generować i kontrolować.

Podczas wykładu prelegent opowie krótko o budowie materii i oddziaływaniach w niej zachodzących; przedstawi i scharakteryzuje rodzaje promieniowania jonizującego i jego wpływ na nasze organizmy i sposoby ochrony. Znajdzie się też miejsce na krótkie omówienie możliwych kosmicznych czynników promieniowania.

Wreszcie skrótowo pokazane będą te obszary, gdzie promieniowanie jest wykorzystywane.

 

Udostępnij: