Obostrzenia obowiązujące w Planetarium Wenus:
  • w całym Planetarium istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa ;
  • w obiekcie zostały rozmieszczone punkty do dezynfekcji rąk – pamiętajcie, aby zdezynfekować dłonie, wchodząc do budynku;
  • prosimy o zachowanie dystansu społecznego, szczególnie w kolejkach przy kasie i przy wchodzeniu oraz wychodzeniu z sali planetaryjnej;
  • dostępna jest  połowa miejsc na widowni, w systemie rezerwacyjnym można zarezerwować co drugie miejsce; obowiązek zachowana jednego wolnego miejsca pomiędzy widzami nie dotyczy rodziców z dziećmi, osób mieszkających razem oraz osób uczestniczących w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • po każdym seansie, fotele będą dezynfekowane.