Tag: tranzyt

UWAGA!

Zawsze pamiętajcie, że obserwacja Słońca musi się odbywać z szczególną ostrożnością i przygotowaniem. Nigdy nie wolno obserwować Słońca bez zabezpieczenia oczu specjalnymi filtrami.

Czytaj więcej