O tanim sposobie na pomiar cyfrowy

Dnia 10 kwietnia o godz. 16:00 w auli 106 Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się wykład pt. „O tanim sposobie na pomiar cyfrowy i kilku przykładach obrazowania uzyskanych danych”, wygłoszony przez dr Sebastiana Żurka.

Polecamy i zapraszamy!

Udostępnij: