Konferencja Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11-14 września (poniedziałek – czwartek)
2017 r. Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus będzie nieczynne.


W dniach 11-14.09.2017 w Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus odbędzie się XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Zjazdy PTA odbywają się co dwa lata w różnych miastach Polski i są dużymi konferencjami naukowymi stanowiącymi przegląd aktualnych badań prowadzonych przez polskich astronomów zarówno w kraju jak i w placówkach oraz projektach zagranicznych. Zjazdom towarzyszą liczne imprezy popularyzujące astronomię wśród mieszkańców.
Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) oraz Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński, Prezydent Miasta Zielonej Góry Janusz Kubicki oraz Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.

Wszelkie informacje dotyczące programu konferencji dostępne są pod adresem: https://www.pta.edu.pl/zjazd38/

 

 

Udostępnij: