Marzec – Czwartkowe Spotkania z Nauką

Marcowe spotkanie poruszy temat medycyny kosmicznej – zapraszamy na wykład dr hab. n. med. Agnieszki Ziółkowskiej, prof. UZ.

Jak misje kosmiczne wpływają na współczesną medycynę
dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego
 ————————
01.03.2018 (czwartek), godz. 18:00,
Sala Projekcyjna Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus

 
Medycyna kosmiczna powstała w wyniku wyjątkowego mariażu wypraw kosmicznych i medycyny ziemskiej. Wywodzi się z medycyny lotniczej i podobnie jak ta ostatnia zajmuje się badaniem reakcji organizmu człowieka na niespotykane w warunkach ziemskich parametry środowiska zewnętrznego. Zajmuje się także diagnostyką, patofizjologią i terapią chorób rozwijających się w warunkach przestrzeni kosmicznej, jak również terapią powikłań występujących u astronautów po powrocie na Ziemię wywołanych przeciążeniem, mikrograwitacją czy promieniowaniem jonizującym. W obliczu planowanych międzyplanetarnych misji załogowych medycyna kosmiczna rozwija się w kierunku możliwości utrzymania dobrostanu astronautów w odniesieniu do wszystkich płaszczyzn stanowiących definicję zdrowia wg WHO. Długotrwałe przebywanie organizmu w zamkniętej kapsule statku kosmicznego przemieszczającego przestrzeń kosmiczną wpływa nie tylko na biologiczne, ale również psychiczne i społeczne aspekty zdrowia. Jednocześnie, wnioski płynące z tych szeroko zakrojonych badań wpływają na rozwój medycyny ziemskiej. To właśnie stanowić będzie treść niniejszego wykładu.
 
WSTĘP WOLNY
Udostępnij: