Czwartkowe spotkania z nauką

czwartkowe-spotkania-z-nauka_info-121 grudnia zapraszamy Państwa na trzeci już wykład z cyklu „Czwartkowe spotkania z nauką”. Naszym gościem będzie dr hab. Dorota Rosińska, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, zajmująca się falami grawitacyjnymi. Zapraszamy w pierwszy czwartek grudnia na godz. 18:00 do Sali Planetaryjnej.


„Fale grawitacyjne – nowe okno na Wszechświat”

Dr hab. Dorota Rosińska – Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Dorota Rosińska jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Astronomii im. Janusza Gila na Uniwersytecie Zielonogórskim.  Od 2009 roku jest członkiem zespołu polskich naukowców Virgo-POLGRAW, zajmującego się poszukiwaniem fal grawitacyjnych w ramach eksperymentów międzynarodowych LIGO i Virgo. W swojej pracy naukowej bada astrofizyczne źródła fal grawitacyjnych.

Tytuł magistra astronomii otrzymała na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł doktora astrofizyki w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN, a tytuł doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2001-2005 oraz 2006-2009 pracowała w Obserwatorium Paryskim w Meudon oraz na Universite Paris VII, najpierw na pozycji post-doc, w ramach europejskiego programu “Research and Training Network-Theoretical Foundations of Sources for Gravitational Wave Astronomy of the Next Century”, a następnie jako profesor prowadząc projekty z numerycznego modelowania najsilniejszych źródeł fal grawitacyjnych. W latach 2005-2006, jako laureat konkursu Hiszpańskiego Ministerstwa Nauki, prowadziła projekt z astrofizyki obiektów zwartych na Uniwersytecie w Alikante. Jest laureatką programu FOCUS Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2008-2013) oraz programu europejskiego POMOST FNP (2013-2015). Dzięki tym programom zbudowała zespół naukowy na Uniwersytecie Zielonogórskim pracujący nad astrofizycznymi źródłami fal grawitacyjnych. Program FNP umożliwił budowę klastra komputerowego PIRXGW na Uniwersytecie Zielonogórskim, dedykowanego analizie danych z detektorów fal grawitacyjnych oraz modelowaniu astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych. Była kierownikiem wielu projektów badawczych finansowanych  przez MNiSW oraz NCN.

Dorota Rosińska była organizatorem konferencji międzynarodowych poświęconych falom grawitacyjnym: „Theory and Detection of Gravitational Waves” w Orsay, Francja, 2003, „LSC-VIRGO”, Kraków oraz ”10th Amaldi Conference on Gravitational Waves and 20th International Conference on General Realtivity and Gravitation”, 2013. Reprezentuje Uniwersytet Zielonogórski w konsorcjum detektora fal grawitacyjnych Virgo, konsorcjum Einstein Telescope oraz konsorcjum Kagra. Jest członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

W roku 2011 za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej, za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie została nagrodzona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 roku za udział w odkryciu pierwszego źródła fal grawitacyjnych otrzymała wraz z 8 polskimi uczonymi zespołu Virgo-Polgraw medal PAN im. Mikołaja Kopernika oraz prestiżową nagrodę „Breakthrough Prize”.

WSTĘP BEZPŁATNY

Udostępnij: